Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
 
 
 
 
 
 
 
ALR30.2000CCC116.7000CDR264.9000CPS28.7800DNP139.1000JSW20.3000KGH94.8800LPP8580.0000LTS91.0000MBK389.0000OPL6.6100PEO104.6000PGE9.0980PGN4.9700PKN102.2500PKO38.4100PLY31.2200PZU38.6300SPL303.4000TPE1.8730

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL - KALISZ

Historia spółki
Początki istnienia zakładu sięgają roku 1941, kiedy Niemcy rozpoczęli budowę kompleksu budynków „Zollern – WerkeWeserFlug” o przeznaczeniu przemysłowym. Po wojnie, w roku 1946 przedsiębiorstwo znacjonalizowano, zmieniając jednocześnie nazwę na Państwowe Zakłady Samochodowe.
Nowa nazwa oddawała profil prowadzonej działalności. Zakład remontował samochody ciężarowe i osobowe, w tym również prowadził remonty silników spalinowych. Swoją obecną nazwę WSK „PZL-KALISZ” S.A., firma uzyskała 17 października 1996 roku. Na postawie Art. 17 Ustawy z dnia 3 lutego 1993 roku o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw dokonano komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, w wyniku czego powstała spółka prawa handlowego.

Bezpieczna i opłacalna inwestycja
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PLZ-KALISZ” S.A. jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., utworzonej 5 grudnia 2013 roku. Z uwagi na rosnące zainteresowanie sektorem zbrojeniowym oraz kolejne kontrakty na dostawę sprzętu militarnego, zagospodarowanie polskiego zapotrzebowania zbrojeniowego w zdecydowanej większości przez podmioty krajowe, jak również rosnące znaczenie bezpieczeństwa militarnego w obliczu obecnej sytuacji politycznej, Polska Grupa Zbrojeniowa powinna stać się docelowo jednym z najbardziej dochodowych i wartościowych polskich podmiotów.

Dane finansowe i korporacyjne
Spółka Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. jest świetnie zarządzana oraz znajduje się w znakomitej kondycji finansowej.
Przy kapitale zakładowym w wysokości 66.684.400 zł (sześćdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych) posiada kapitał własny w kwocie 107.660.921,07 zł (sto siedem milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 07/100) i corocznie osiąga stabilne kilkumilionowe zyski. Pozwala to na określenie wartości księgowej 1 akcji na poziomie 16,14 zł. Sprawozdawczość finansowa Spółki wskazuje także na wysoki udział aktywów trwałych – 64% w 2014 r., co przy zachowaniu optymalnych wskaźników płynności (2,91 – płynność bieżąca) przesądza o wysokiej ocenie rentowności spółki.