Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
 
 
 
 
 
 
 
ALR30.2000CCC116.7000CDR264.9000CPS28.7800DNP139.1000JSW20.3000KGH94.8800LPP8580.0000LTS91.0000MBK389.0000OPL6.6100PEO104.6000PGE9.0980PGN4.9700PKN102.2500PKO38.4100PLY31.2200PZU38.6300SPL303.4000TPE1.8730

Podatek od sprzedży akcji pracowniczych

Obrót akcjami pracowniczymi pociąga za sobą konieczność rozliczenia z urzędem skarbowym podatku dochodowego. Jaki jest podatek od akcji pracowniczych? W zależności od sposobu pozyskania przez przedsiębiorstwo akcji oraz formy ich przekazania swoim pracownikom, obowiązują inne zasady dotyczące zapłaty i rozliczenia podatku od sprzedaży akcji pracowniczych. Niezależnie od tego, każdorazowa transakcja sprzedaży akcji obliguje do rozliczenia się z fiskusem.

1. Nabycie akcji pracowniczych na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, a wydatkami poniesionymi na ich objęcie nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia tych akcji. Ust. 12 omawianego przepisu stanowi natomiast, że zasada o której mowa wyżej, nie ma zastosowania do dochodu osiągniętego ze zbycia akcji. Co za tym idzie, obowiązek podatkowy aktualizuje się dopiero z chwilą zbycia akcji pracowniczych. Zatem w sytuacji, gdy pracownik otrzymał akcje pracownicze w oparciu o uchwałę walnego zgromadzenia, zarówno pracodawca jak i sam pracownik nie ma obowiązku regulować podatku od osiągniętego przez pracownika z tego tytułu dochodu, aż do chwili dokonania sprzedaży akcji pracowniczych.

2. Nabycie akcji pracowniczych w inny sposób niż na podstawie uchwały walnego zgromadzenia

Podatek od akcji pracowniczychTaka sytuacja ma miejsce w przypadkach, gdy spółka przekazuje nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie swoje akcje pracownikom, przy czym program akcjonariatu pracowniczego nie powstał na podstawie uwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy, lub gdy spółka nabyła na rynku akcje starej emisji, a następnie zaoferowała je swoim pracownikom. W takiej sytuacji zarówno płatne, jak i częściowo płatne zbycie akcji na rzecz pracowników pociąga za sobą obowiązek pracodawcy do opodatkowania dochodu uzyskanego przez pracowników, analogicznie jak przy innych świadczeniach pracowniczych. Dochód z tytułu nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego nabycia akcji stanowi w tej sytuacji podstawę nie tylko do opodatkowania, ale także do odprowadzenia składek na system ubezpieczeń społecznych. Zapłata winna zostać uiszczona w momencie przeniesienia własności akcji. Następnie pracownik dochód ten wykazuje w rozliczeniu rocznym PIT-37, a w przypadku dalszego zbycia akcji zobowiązany jest również do wykazania dochodu ze sprzedaży na formularzu PIT-38 w sposób opisany poniżej.

3. Dalsze zbycie akcji w drodze umowy kupna-sprzedaży

Na podstawie przepisów u.p.d.o.f. uznać należy, że dopiero sprzedaż akcji pracowniczych nakłada na pracownika obowiązek zapłacenia podatku od sprzedaży akcji pracowniczych. Wynika to z faktu, iż podatkiem dochodowym na mocy niniejszej ustawy objęte zostały również dochody pochodzące z takich źródeł przychodów, jak m.in. przychody z kapitału pieniężnego, którymi są przychody z płatnego zbycia akcji. W związku z tym dochód, którym jest nadwyżka pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych), a wydatkami poniesionymi na ich objęcie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w stawce 19%. Podatek od sprzedaży akcji pracowniczych dokumentuje się rocznie, po zakończeniu roku podatkowego. Nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Rozliczenia należy dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-38 do 30 kwietnia następnego roku po roku podatkowym, w którym dokonano zbycia akcji. Przy czym termin ten jednocześnie stanowi termin zapłaty podatku.

W przypadku osób prawnych, występujących w roli sprzedającego, podatek od akcji pracowniczych rozlicza się w ramach ogólnego dochodu osoby prawnej, na zasadach ją obowiązujących. W związku 
z tym osoba prawna w przeciwieństwie do osoby fizycznej zobowiązana jest rozliczać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Dochody ze sprzedaży akcji są bowiem włączane do ogólnego dochodu osoby prawnej rozliczanego w ramach rocznego zeznania podatkowego CIT-81. Terminem złożenia niniejszego zeznania jest koniec trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego. W przypadku spółek, dla których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy termin na rozliczenie podatku od akcji pracowniczych za rok 2016 minie z dniem 31 marca 2017 r.

Jak rozliczyć akcje pracownicze?

Napisz do nas i dowiedz się jak rozliczyć akcje pracownicze. Przedstawimy informacje o tym jak w praktyce wygląda opodatkowanie akcji pracowniczych i wesprzemy Cię w dalszych krokach.