Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
 
 
 
 
 
 
 
ALR42.6000CCC129.6000CDR220.3000CPS28.2000DNP131.0000JSW34.0400KGH79.2800LPP7160.0000LTS79.8000MBK314.0000OPL6.3850PEO97.3800PGE7.8600PGN4.8480PKN91.5000PKO38.5000PLY31.5000PZU37.2500SPL298.8000TPE1.5500

Aktualności


Regulacja branży kancelarii odszkodowawczych
Inicjatywa Ministerstwa Finansów dotycząca regulacji branży odszkodowawczej zakłada wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających przed ryzykiem defraudacji.
Główne postulaty to:
  • rozdział wypłaty środków wypłaconych przez zakład ubezpieczeń na rachunek poszkodowanego i części prowizyjnej na rachunek kancelarii
  • wprowadzenie rachunków powierniczych, na które mogłyby trafiać wypłacane świadczenia
  • wyznaczenie terminu, w jakim kancelaria miałaby obowiązkowo przekazać klientowi środki wypłacone przez zakład
  • wprowadzenie wymogów co do kwalifikacji pracowników kancelarii, m.in. w zakresie pogłębionej wiedzy prawniczej, szczególnie w odniesieniu do odpowiedzialności odszkodowawczej
Projekt jest obecnie w fazie konsultacji z poszczególnymi uczestnikami rynku ubezpieczeń.

Niniejsze zmiany oraz ich wpływ na działalność kancelarii odszkodowawczych takich jak m.in. Auxilia S.A. zdecydował się skomentować Pan Jakub Suchanek - Prezes Zarządu Spółki Polski Holding Inwestycyjny S.A.

Zgodnie z jego interpretacją głównym założeniem wprowadzenia zmian w zakresie regulacji działania kancelarii odszkodowawczych jest przywołane ograniczenie ryzyka defraudacji środków trafiających na rachunek kancelarii odszkodowawczej, jako pełnomocnika osoby uposażonej lub będącej w związku z innym tytułem prawnym, beneficjentem kwoty odszkodowania.

Podniesiony problem jest istotny z uwagi na fakt funkcjonowania w rynku odszkodowawczym wielu mniejszych podmiotów, które zarówno z uwagi na formę prawną prowadzonej działalności, brak jednoznacznych regulacji prawnych w zakresie kwalifikacji osób wykonujących czynności nadrzędne (np. partner zarządzający, wykształcenie prawnicze), a co za tym idzie, wątpliwą skuteczność w zakresie możliwości uzyskania wyższej sumy odszkodowania oraz niejednoznaczne intencje wobec otrzymanych od podmiotu obarczonego roszczeniem lub tytułem wykonawczym kapitału, jako pełnomocnik występującego z roszczeniem odszkodowawczym, obniżają wiarygodność branży i narażają beneficjenta sumy odszkodowania na utratę znacznej jej części.

Sam rozdział wypłacanych przez zakład ubezpieczeń środków na część prowizyjną wypłacaną kancelarii odszkodowawczej, oraz część podstawową wypłacaną poszkodowanemu, nie wpływa na przychody kancelarii uzyskiwane z tytułu otrzymanej prowizji. Mogłaby mieć wpływ na powyższe regulacja stanowiąca o maksymalnej wysokości udziału procentowego części prowizyjnej, jakkolwiek idąc za przykładem innych branż, byłaby to regulacja wyłącznie teoretyczna, ponieważ beneficjent sumy odszkodowania zostałby obarczony alternatywnie zakwalifikowaną opłatą.

Celem rzecznika finansowego jest ochrona konsumentów, przede wszystkim przed nieuczciwym w sposób rażący, działaniem małych kancelarii odszkodowawczych. Z uwagi na brak regulacji, w Polsce funkcjonuje zaledwie kilka dużych kancelarii odszkodowawczych (w tym Auxilia), oraz ok. 2300 małych podmiotów. Ponieważ w przedmiotowej branży znaczącą rolę odgrywa informacja, niejednokrotnie kolejne podmioty były powoływane przez pracowników służby zdrowia czy firm pogrzebowych. Brak regulacji w zakresie kwalifikacji zawodowych nie przekłada się na jakość wykonanej usługi, a jedynie umożliwia działanie w branży podmiotom nie posiadającym odpowiedniego personelu.

Celem przywołanych regulacji jest również ograniczenie nadużyć związanych ze zwłoką w zakresie przekazania środków od towarzystwa ubezpieczeniowego na rzecz uposażonego, które to środki wpływają na rachunek kancelarii.

Regulacje dotyczące branży odszkodowawczej mają charakter prospołeczny i proobywatelski, z tego tytułu uprawdopodabnia się wprowadzenie zapisów mających na celu lepiej chronić konsumentów usług ubezpieczeniowych, co w efekcie sprzyja działaniu kancelarii. Rzecznik finansowy wystąpił do Sądu Najwyższego z zapytaniem w sprawie obligatoryjnego przyznawania słuszności roszczenia odszkodowawczego z tytułu śpiączki, jako szkody osobowej. To przykład regulacji, o które starają się kancelarie. Zdaniem mec. Aleksandra Daszewskiego, radcy prawnego w biurze rzecznika finansowego, zadaniem rzecznika finansowego ubezpieczyciele powinni uznać roszczenie zadośćuczynienia dla osób, których bliscy na skutek wypadku samochodowego znaleźli się w stanie śpiączki, termalnym czy wegetatywnym, czyli w każdym przypadku, w którym poszkodowany żyje, ale nie ma z nim żadnego kontaktu, a leczenie nie rokuje znaczącej poprawy.

Branża odzyskiwania odszkodowań stanowi dynamicznie rozwijający się segment rynku, a proponowane regulacje pomogą podmiotom takim, jak Auxilia, wzmocnić swoją pozycję rynkową. Na proponowanych zmianach z pewnością zyskają kancelarie posiadające wykwalifikowaną kadrę prawników praz działające w sposób legalny, nie budzący wątpliwości zarówno w zakresie szeroko pojętej transparentności, jak i uczciwości wobec reprezentowanych Klientów. Zniknięcie z rynku małych kancelarii, nie posiadających odpowiednich kwalifikacji, przyczyni się również do umocnienia pozycji dużych spółek w branży.