Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
 
 
 
 
 
 
 
ALR55.40CCC186.10CDR173.00CPS23.30ENG9.62EUR20.10JSW65.56KGH91.80LPP8000.00LTS96.02MBK451.00OPL5.51PEO117.20PGE10.25PGN7.43PKN111.20PKO39.90PZU44.50SPL372.20TPE2.21

Aktualności


3.01.2019 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 3 stycznia 2019 r., informujemy, że zgodnie z terminem określonym w warunkach emisji nastąpił wykup zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 2.773.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), które zostały wyemitowane w trybie oferty publicznej.

7.12.2018 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA (dalej "Spółka") z dnia 7 grudnia 2018 r., pomiędzy Spółką a PHI Wierzytelności SA zawarta została umowa, na podstawie której Spółka dokonała sprzedaży pakietu wierzytelności, których łączna wstępnie szacowana wartość kształtuje się na poziomie ok. 1,03 mln zł.

7.12.2018 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 7 grudnia 2018 r., informujemy, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w listopadzie 2018 r wyniosły 5.906.800 zł, co oznacza wzrost o 23,4 % r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.
14.11.2018 r.

Informujemy, że w dniu 14 listopada 2018 r. opublikowany został skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 r. Grupy Kapitałowej Auxilia SA.
13.11.2018 r.

Informujemy, że Polski Holding Inwestycyjny S.A., jako znaczący Akcjonariusza Spółki, posiadający 392.229 akcji Spółki, reprezentujących 8,66% udziału w kapitale zakładowym, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 6 Statutu Spółki, wystąpił z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

9.11.2018 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 9 listopada 2018 r., informujemy, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w październiku 2018 r. wyniosły 7.823.600 zł, co oznacza wzrost o 58,7 % r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

30.10.2018 r.

23 października 2018 r. spółka Polski Holding Inwestycyjny SA przesłała do spółki Auxilia SA pismo, w którym zwróciła się o udzielenie informacji w zakresie aktualnego statusu procesu dopuszczenia akcji do obrotu na Giełdzie NewConnect.

 

4.10.2018 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 4 października 2018 r., informujemy, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych we wrześniu 2018 r. wyniosły 7.504.600 zł, co oznacza wzrost o 57,4 % r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

12.09.2018 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 10 września 2018 r., informujemy, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w sierpniu 2018 r. wyniosły 3.879.600 zł, co oznacza wzrost o 21,4 % r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

22.08.2018 r.

Informujemy o pojawiających się w sieci artykułach na temat wzrostu zysków Grupy Kapitałowej Auxilia SA w II kw. 2018 r.14.08.2018 r.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym opublikowany został skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 r. Grupy Kapitałowej Auxilia SA.
 

14.08.2018 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu spółki Auxilia SA z dnia 10 sierpnia 2018 r., Polski Holding Inwestycyjny SA informuje, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w lipcu 2018 r. wyniosły 4.155.800 zł.