Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
 
 
 
 
 
 
 
ALR30.2000CCC116.7000CDR264.9000CPS28.7800DNP139.1000JSW20.3000KGH94.8800LPP8580.0000LTS91.0000MBK389.0000OPL6.6100PEO104.6000PGE9.0980PGN4.9700PKN102.2500PKO38.4100PLY31.2200PZU38.6300SPL303.4000TPE1.8730

Zainwestowaliśmy w

Polski Holding Inwestycyjny SA jest spółką prawa handlowego powołaną w celu pomnażania kapitału w oparciu o inwestycje w spółki o wiodącej pozycji na krajowym rynku właściwym i działające w sektorach o największym znaczeniu gospodarczym. Wskazane założenia realizowane są między innymi w oparciu o inwestycje w spółki o strukturze akcjonariatu z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Do tej grupy należą także podmioty ujęte w rządowych planach prywatyzacyjnych na lata 2015-2016 jako przygotowujące się do debiutu giełdowego.

Plany inwestycyjne Polskiego Holdingu Inwestycyjnego obejmują także innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie alternatywnych źródeł pozyskiwania energii oraz nowe technologie.

Możliwość korzystania z długoletnich tradycji inwestowania w krajowy rynek kapitałowy pozwala nam na zbudowanie portfeli inwestycyjnych zapewniających szanse na znaczne pomnożenie kapitału, przy zachowaniu odpowiednich współczynników bezpieczeństwa i rentowności.

W naszych działaniach dążymy do zapewnienia Klientom jak największych możliwości uczestniczenia w tych przedsięwzięciach gospodarczych które z uwagi na swoją doniosłość ekonomiczną, rentowność i transparentność przyczyniają się do rozwoju gospodarki krajowej.

Spółki giełdowe
Właściwie zestawione inwestycje giełdowe pozwalają na rentowne lokowanie kapitału z możliwością szybkiego upłynnienia aktywów. Taki sposób inwestowania jest czynnikiem generującym możliwość dynamicznej dywersyfikacji angażowanego kapitału. Polski Holding Inwestycyjny SA inwestuje w duże spółki państwowe należące do indeksu WIG20, których walory charakteryzują się w obecnym czasie dużą zmiennością trendów (KGHM lub JSW, wzrost wartości o 20% w ciągu trzech miesięcy), co przy czytelnych poziomach szczytowych pozwala na zrealizowanie kilkunastoprocentowego wzrostu wartości portfela w odniesieniu kwartalnym. Kierunkiem inwestycji są również podmioty notowane na giełdzie selekcjonowane na podstawie specyficznych informacji branżowych oraz makroekonomicznych dla danego sektora. Można do nich zaliczyć spółki sektora infrastrukturalnego, jak TORPOL lub TRAKCJA (wzrost wartości ok. 15% w ciągu trzech miesięcy), spółki sektora budowlanego rokujące znacznym wzrostem rentowności, jak POLIMEX-MOSTOSTAL (wzrost wartości ok. 25% w ciągu trzech miesięcy).
Spółki pozagiełdowe
Rynek akcji pracowniczych należy do najszybciej rozwijających się gałęzi obrotu pozagiełdowego. Akcje pracownicze to papiery wartościowe, które zgodnie z przepisami ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji pierwotnie zostały przyznane pracownikom przedsiębiorstw. Dają one pełnię praw korporacyjnych w spółce, a ich nabycie wiąże się nie tylko z objęciem ich własności, ale również z uzyskaniem innych praw, w tym do corocznego odbioru wypłacanej dywidendy oraz udziału w walnych zgromadzeniach danej spółki. 

Znane przykłady rynkowe dotychczas prywatyzowanych spółek (PZU SA, Energa SA, Police SA i inne) wskazują na kształtowanie się znacznego wzrostu wartości akcji w okresie poprzedzającym debiut giełdowy.
Innowacje
Polski Holding Inwestycyjny SA monitoruje rynek innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych celem zaangażowania kapitału w odniesieniu do inwestycji o kilkuletnim okresie angażowania kapitału przy możliwości odnotowania średniorocznej stopy zwrotu na poziomie kilkudziesięciu procent. Rynek projektów startup jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią możliwości inwestowania kapitału, biorąc pod uwagę coraz większą podaż przedsięwzięć o dużej rentowności i znacznej perspektywie rozwoju.