Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
 
 
 
 
 
 
 
ALR67.90BZW335.00CCC204.00CDR195.00CPS23.46ENG9.00EUR18.80JSW75.40KGH89.64LPP9070.00LTS57.68MBK396.40OPL4.55PEO103.95PGE9.54PGN5.73PKN81.80PKO37.77PZU38.09TPE2.15

Auxilia

Auxilia SA funkcjonuje na rynku od 2005 roku. Przedmiotem jej działalności jest świadczenie usług prawnych w zakresie odzyskiwania odszkodowań osobowych. Spółka zadebiutowała na giełdzie z dużym sukcesem w styczniu 2016 r. W dniu wejścia na Giełdę kurs akcji spółki wzrósł o ponad 78%.

Akcje spółki stanowiące przedmiot sprzedaży na rynku niepublicznym, zostały dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect (prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA) 22 stycznia 2018 r.

 Spółka posiada rozbudowany dział sprzedaży usług prawnych, oraz sprawnie działającą kancelarię prawną, zajmującą się procesowaniem roszczeń. Zadaniem struktur sprzedaży jest pozyskanie roszczeń w formie zlecenia, zlecenia rozbudowanego, cesji powierniczej lub cesji zwykłej. Marżowość spółki waha się w zależności od przyjętego rozwiązania, od 20% do nawet 60%. Spółka posiada osiem oddziałów terenowych, które od 2017 roku działają pod przewodnictwem Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą - Pana Jacka Birleta.


30.06.2018 r.

W dniu 29 czerwca 2018 r. Auxilia SA dokonała sprzedaży wierzytelności, których łączna wstępnie szacowana wartość kształtowała się na poziomie ok. 978 000 zł. Przedmiotem transakcji, w której Polski Holding Inwestycyjny SA jest Kupującym są aktywa stanowiące wybrane wierzytelności przyszłe Auxilia SA stanowiące wynagrodzenie ze spraw odszkodowawczych. W przyszłości planowane są podobne, innowacyjne transakcje przyczyniając się do skrócenia cyklu konwersji gotówki jak również do zwiększenia dostępności finansowania w obszarze pozyskania nowych roszczeń.

Źródło:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-S-A-Scrzedaz-wierzytelnosci-Emitenta-7601014.html


9.06.2018 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu spółki Auxilia SA z dnia 8 czerwca 2018 r., Polski Holding Inwestycyjny SA informuje, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w maju 2018 r. wyniosły 4 276 600 zł, co oznacza wzrost o 37,4 % r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

Jednocześnie, w wyniku poprawy rentowności kontraktowanego portfela roszczeń, wstępna szacowana wartość planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w maju 2018 r. była o 61,7% wyższa względem analogicznego wskaźnika planowanego przychodu w maju 2017 r.

Źródło:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-S-A-Wstepne-informacje-o-wielkosci-zakontraktowanych-roszczen-z-pozyskanych-spraw-odszkodowawczych-za-maj-2018-r-7595795.html


10.05.2018 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu spółki Auxilia SA, Polski Holding Inwestycyjny SA, informuje, iż wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w kwietniu 2018 r. wyniosły 3 407 200 zł, co oznacza wzrost o 115,7% r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

Jednocześnie, w wyniku poprawy rentowności kontraktowanego portfela roszczeń, wstępna szacowana wartość planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w kwietniu 2018 r. była o 131,8% wyższa względem analogicznego wskaźnika planowanego przychodu w kwietniu 2017 r.

Źródło:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-S-A-Wstepne-informacje-o-wielkosci-zakontraktowanych-roszczen-z-pozyskanych-spraw-odszkodowawczych-za-kwiecien-2018-r-7588413.html


11.04.2018 r.

Niniejszym informujemy, że komplet dokumentów związanych z dopuszczeniem akcji spółki Auxilia SA do obrotu, został złożony do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w piątek tj. 6 kwietnia 2018 r. Licząc od tego dnia, KDPW SA w terminie nieprzekraczającym 14 dni, a Giełda NewConnect w terminie nieprzekraczającym 30 dni, podejmuje decyzję o wprowadzeniu akcji do obrotu. Termin dopuszczenia jest ustalany z Emitentem. Jednocześnie podkreślamy, iż są to terminy maksymalne, a interesem stron jest jak najszybsze dopuszczenie akcji do obrotu, wraz z transferem instrumentów finansowych na rachunki maklerskie.


10.04.2018 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu spółki Auxilia SA z dnia 10 kwietnia 2018 r., Polski Holding Inwestycyjny SA informuje, iż wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w marcu 2018 r. wyniosły 4 935 600 zł, co oznacza wzrost o 296,8% wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

Następstwem poprawy rentowności kontraktowanego portfela roszczeń, szacowana wartość planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w marcu 2018 r. była o 460,7% wyższa względem analogicznego wskaźnika planowanego przychodu w marcu 2017 r.

Źródło:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-S-A-Wstepne-informacje-o-wielkosci-zakontraktowanych-roszczen-z-pozyskanych-spraw-odszkodowawczych-za-marzec-2018-r-7582449.html


29.03.2018 r.

Wstępne rozmowy z podmiotem z branży odszkodowań w zakresie przeprowadzenia transakcji fuzji rozpoczęły się 27 marca 2018 r., również w tym dniu
Auxilia S.A. dokonała sprzedaży wierzytelności na wstępnie szacowną wartość około 1,10 mln zł.


12.03.2018 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu spółki Auxilia SA z dnia 9 marca 2018 r., Polski Holding Inwestycyjny SA informuje, iż wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w lutym 2018 r. wyniosły 3 224 400 zł, co oznacza wzrost o 55,7% r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

Jednocześnie, w wyniku poprawy rentowności kontraktowanego portfela roszczeń, wstępna szacowana wartość planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w lutym 2018 r. była o 108,5% wyższa względem analogicznego wskaźnika planowanego przychodu w lutym 2017 r.

Źródło:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-S-A-Wstepne-informacje-o-wielkosci-zakontraktowanych-roszczen-z-pozyskanych-spraw-odszkodowawczych-za-luty-2018-r-7576830.html


9.02.2018 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu spółki Auxilia SA, Polski Holding Inwestycyjny SA informuje, iż wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w styczniu 2018 r. wyniosły 5 037 600 zł, co oznacza wzrost o 193,4% r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

Jednocześnie, w wyniku poprawy rentowności kontraktowanego portfela roszczeń, wstępna szacowana wartość planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w styczniu 2018 r. była o 363,1% wyższa względem analogicznego wskaźnika planowanego przychodu w styczniu 2017 r.

Źródło:


12.01.2018 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu spółki Auxilia SA, Polski Holding Inwestycyjny SA informuje, iż wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w grudniu 2017 r. wyniosły 6 987 800 zł, co oznacza wzrost o 214,5% r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. Zarząd Auxilia S.A. informuje jednocześnie, iż w wyniku poprawy rentowności kontraktowanego portfela roszczeń, wstępna szacowana wartość planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w grudniu 2017 r. była o 374,4% wyższa względem analogicznego wskaźnika planowanego przychodu w grudniu 2016 r.

Wstępna szacowana wartość roszczeń oraz planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w grudniu 2017 r. były najwyższymi zanotowanymi miesięcznymi rezultatami w dotychczasowej historii działalności Emitenta.

Źródło:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-S-A-Wstepne-informacje-o-wielkosci-zakontraktowanych-roszczen-z-pozyskanych-spraw-odszkodowawczych-za-grudzien-2017-r-7566332.html


30.05.2018 r.

Auxilia SA raportuje wzrost kluczowych parametrów m.in. tak znaczących dla branży, jak kontraktacja portfela roszczeń, czy też konwersja na przyszłe przychody.

Nie można pominąć również zysku netto jaki spółka osiągnęła po pierwszym kwartale 2018 roku. Wynik był m.in. skutkiem przeprowadzenia pionierskiej transakcji zbycia wierzytelności odszkodowawczych sektora b2b. Spółka przygotowuje się do kolejnych tego typu transakcji, co będzie skutkowało trwałą zmianą modelu biznesowego, o której wspominałem wcześniej.

Mamy zatem do czynienia z podmiotem o uporządkowanej strukturze zatrudnienia, sprawnie działającym dziale sprzedaży (średnio plus 200% rok do roku), odpowiednio zarządzanej kancelarii prawnej, uzyskującej rekordowe wartości odszkodowań oraz doświadczonym i kompetentnym Zarządem.

Otoczenie rynkowe również sprzyja rozwojowi spółki, ponieważ z uwagi na odstępowanie przez towarzystwa od wypłat bezspornych, na których były oparte modele biznesowe liczącej się konkurencji, Auxilia SA pozostaje prawdopodobnie jedyną, nie tylko stabilnie funkcjonującą, ale i rozwijającą się spółką z branży. Natomiast zmiana regulacji prawnych wpływa na możliwość zbycia wierzytelności odszkodowawczych, a zatem handlu tymi roszczeniami, w sektorze b2b. W sektorze konsumenckim, zmiana regulacji skutkuje możliwością rozszerzenia roszczenia odszkodowawczego na bliskich osoby, która doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Uprzednio było to możliwe wyłącznie w przypadku śmierci poszkodowanego.

Dodatkowo oczekujemy na wprowadzenie zapowiadanych regulacji prawnych dla rynku kancelarii odszkodowawczych, które pozbawią możliwości samodzielnego funkcjonowania małe podmioty, co przyczyni się również do rozwoju spółki Auxilia SA, która w raporcie rocznym zapowiada perspektywę ekspansji poprzez akwizycję.

Należy zatem zauważyć, w odniesieniu do powyższych informacji, że zachowanie obecnego kursu giełdowego nie oddaje w żaden sposób sytuacji w spółce. Rynek NewConnect jest rynkiem wymagającym, nie tylko pod kątem fundamentalnych atrybutów notowanego podmiotu, ale również odpowiedniego wyeksponowania wydarzeń z bieżącej działalności spółki. Zmiana modelu biznesowego skutkowała możliwością uzyskania dodatniego wyniku finansowego, który powinien przełożyć się na powtarzalność i progres, co zostanie przedstawione w kolejnych raportach kwartalnych. Zatem na kurs ma wpływ nie tylko sytuacja w samej spółce, ale również i realizacja polityki informacyjnej, skierowanej do funduszy inwestycyjnych, inwestorów branżowych oraz szerszego grona inwestorów indywidualnych. Realizacja tej polityki była uwarunkowana uzyskaniem dodatniego wyniku finansowego, a ten z kolei optymalizacją modelu biznesowego. Powyższe założenia zostały zrealizowane z powodzeniem, dlatego kolejne kroki są skierowane również w stronę budowania IR (relacji inwestorskich) tak, aby wzrost zainteresowania spółką zaowocował wzrostem popytu, który zgodnie z zasadami rynkowymi powinien przełożyć się na wzrost kursu akcji na rynku notowań.

Są to procesy uwarunkowane ramami rynkowymi w ujęciu lokalnym, jak i makroekonomicznym. Tylko podmiot posiadający fundamentalne walory w postaci progresywnego modelu biznesowego lub opisanej wyżej przewagi nad konkurencją, może w tych procesach uczestniczyć.

Wskazanym jest śledzenia sytuacji w spółce w oparciu o m.in. publikowane: raporty kontraktacji roszczeń, konwersje na przyszłe przychody, wyniki finansowe, wartości portfela roszczeń, mające wpływ na sumę bilansową oraz szersze otoczenie rynkowe, w tym regulacje prawne oraz działalność i położenie firm konkurencyjnych.