Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
 
 
 
 
 
 
 
ALR52.6000CCC155.0000CDR224.5000CPS29.9800DNP147.7000JSW41.8200KGH96.9800LPP7805.0000LTS87.4800MBK377.8000OPL6.3900PEO106.0500PGE9.3100PGN5.4700PKN99.4600PKO42.5100PLY32.8600PZU43.9600SPL354.8000TPE1.6640

Auxilia

Auxilia SA funkcjonuje na rynku od 2005 roku. Przedmiotem jej działalności jest świadczenie usług prawnych w zakresie odzyskiwania odszkodowań osobowych. Spółka zadebiutowała na giełdzie z dużym sukcesem w styczniu 2016 r. W dniu wejścia na Giełdę kurs akcji spółki wzrósł o ponad 78%.

Akcje spółki stanowiące przedmiot sprzedaży na rynku niepublicznym, zostały dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect (prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA) 22 stycznia 2018 r.

 Spółka posiada rozbudowany dział sprzedaży usług prawnych, oraz sprawnie działającą kancelarię prawną, zajmującą się procesowaniem roszczeń. Zadaniem struktur sprzedaży jest pozyskanie roszczeń w formie zlecenia, zlecenia rozbudowanego, cesji powierniczej lub cesji zwykłej. Marżowość spółki waha się w zależności od przyjętego rozwiązania, od 20% do nawet 60%. Spółka posiada osiem oddziałów terenowych, które od 2017 roku działają pod przewodnictwem Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą - Pana Jacka Birleta.

8.03.2019 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 8 marca 2019 r., informujemy, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w lutym 2019 r. wyniosły 4.426.400 zł, co oznacza wzrost o 37,3 % r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

20.02.2019 r.

Informujemy, że w dniu 14 lutego 2019 r. opublikowany został skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2018 r. Grupy Kapitałowej Auxilia SA.

12.02.2019 r.


7 lutego 2019 r. spółka Polski Holding Inwestycyjny SA przesłała do spółki Auxilia SA pismo, w którym zwróciła się o udzielenie informacji w zakresie aktualnego statusu procesu dopuszczenia akcji do obrotu na Giełdzie NewConnect. 


6.02.2019 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 6 lutego 2019 r., informujemy, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w styczniu 2019 r. wyniosły 5.501.800 zł, co oznacza wzrost o 9,2 % r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.
29.01.2019 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA (dalej "Spółka") z dnia 29 stycznia 2019 r., pomiędzy Spółką a PHI Wierzytelności S.A. w wykonaniu umowy ramowej z dnia 7 grudnia 2018 r. zawarte zostały umowy.
16.01.2019 r.

4 stycznia 2019 r. spółka Polski Holding Inwestycyjny SA przesłała do spółki Auxilia SA pismo, w którym zwróciła się o udzielenie informacji w zakresie aktualnego statusu procesu dopuszczenia akcji do obrotu na Giełdzie NewConnect.
3.01.2019 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 3 stycznia 2019 r., informujemy, że zgodnie z terminem określonym w warunkach emisji nastąpił wykup zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 2.773.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), które zostały wyemitowane w trybie oferty publicznej.

7.12.2018 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA (dalej "Spółka") z dnia 7 grudnia 2018 r., pomiędzy Spółką a PHI Wierzytelności SA zawarta została umowa, na podstawie której Spółka dokonała sprzedaży pakietu wierzytelności, których łączna wstępnie szacowana wartość kształtuje się na poziomie ok. 1,03 mln zł.

7.12.2018 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 7 grudnia 2018 r., informujemy, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w listopadzie 2018 r wyniosły 5.906.800 zł, co oznacza wzrost o 23,4 % r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.
14.11.2018 r.

Informujemy, że w dniu 14 listopada 2018 r. opublikowany został skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 r. Grupy Kapitałowej Auxilia SA.
13.11.2018 r.

Informujemy, że Polski Holding Inwestycyjny S.A., jako znaczący Akcjonariusza Spółki, posiadający 392.229 akcji Spółki, reprezentujących 8,66% udziału w kapitale zakładowym, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 6 Statutu Spółki, wystąpił z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

9.11.2018 r.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 9 listopada 2018 r., informujemy, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w październiku 2018 r. wyniosły 7.823.600 zł, co oznacza wzrost o 58,7 % r/r wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

30.05.2018 r.

Auxilia SA raportuje wzrost kluczowych parametrów m.in. tak znaczących dla branży, jak kontraktacja portfela roszczeń, czy też konwersja na przyszłe przychody.

Nie można pominąć również zysku netto jaki spółka osiągnęła po pierwszym kwartale 2018 roku. Wynik był m.in. skutkiem przeprowadzenia pionierskiej transakcji zbycia wierzytelności odszkodowawczych sektora b2b. Spółka przygotowuje się do kolejnych tego typu transakcji, co będzie skutkowało trwałą zmianą modelu biznesowego, o której wspominałem wcześniej.

Mamy zatem do czynienia z podmiotem o uporządkowanej strukturze zatrudnienia, sprawnie działającym dziale sprzedaży (średnio plus 200% rok do roku), odpowiednio zarządzanej kancelarii prawnej, uzyskującej rekordowe wartości odszkodowań oraz doświadczonym i kompetentnym Zarządem.